Kolon Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Kolorektal kanserler çeşitli belirtiler gösterebilirler. Bunlar; – İshal veya kabızlık, – Gaitada bulaşmış kan görülmesi veya gaitanın katran gibi siyah bir renk alması, – Dışkı çapının incelmesi, – Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik, – Genel mide yakınmaları, – Gaz ağrıları, – Kilo kaybı, – Uzun süren halsizlik, belirtilerden bazılarıdır.

Kolostomi Bakımı

İlk olarak adaptör aşağıdan yukarıya doğru deriden ayrılır. Stoma çevresi ılık suyla ıslatılan gazlı bezle silinir ve kurulanır. Stomanın değerlendirmesi yapılır. Stoma çapının kaç mm olduğu stoma cetveli yardımıyla ölçülür. Uygun olan ölçü torbanın kenarı ile stoma arasında 2mm boşluk olmasıdır. Stomanın çapına göre bir makas yardımıyla adaptör kesilir.